Учебни дейности


Въвеждане на уч. дейност


ВЪВЕДЕНИ УЧЕБНИ ДЕЙНОСТИ

код(ID) Учебна дейност Действие
1 8 Български език (входно ниво)
2 6 Български език (изходно ниво)
3 7 Математика (входно ниво)
4 5 Математика (изходно ниво)
5 4 Околен свят (изходно ниво)
6 3 Петминутка (Математика)
7 2 Прочетено произведение
8 1 Скорост на четене