Критерии – прагове


ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРАГОВЕ ЗА КРИТЕРИИ


ВЪВЕДЕНИ КРИТЕРИИ

ID Критерий Клас Дата на въвеждане Стойност Мерна единица Линк за икона Икона Действие
1 Български език (входно ниво) 3 03.01.2022 5.3 оценка http://infogmg.com/wp-content/uploads/2017/04/book3.gif
2 Български език (изходно ниво) 2 22.05.2017 5.5 оценка http://infogmg.com/wp-content/uploads/2017/04/book3.gif
3 Математика (изходно ниво) 2 19.05.2017 5.5 оценка http://infogmg.com/wp-content/uploads/2017/04/book3.gif
4 Околен свят (изходно ниво) 2 19.05.2017 5.5 оценка http://infogmg.com/wp-content/uploads/2017/04/book3.gif
5 Петминутка (Математика) 3 24.11.2017 5.5 оценка http://infogmg.com/wp-content/uploads/2017/04/petminutka.gif
6 Петминутка (Математика) 2 29.04.2017 5.5 оценка http://infogmg.com/wp-content/uploads/2017/04/petminutka.gif
7 Прочетено произведение 2 26.04.2017 1 брой http://infogmg.com/wp-content/uploads/2017/04/smurf2.gif
8 Скорост на четене 2 26.04.2017 60 думи в минута http://infogmg.com/wp-content/uploads/2017/04/buhal1.gif
9 Скорост на четене 3 13.11.2017 80 думи в минута http://infogmg.com/wp-content/uploads/2017/04/buhal1.gif