Справка учебни дейности


Избор на справка

ВЪВЕДЕНИ ДАННИ

IDУченикКлас Критерий Дата на въвеждане Стойност Действие
1Тияна Славова Ячева3 Околен свят (изходно ниво) 03.01.2022 6
2Тест име3 Прочетено произведение 09.05.2018 1
3Тест име3 Прочетено произведение 09.05.2018 1
4Тест име3 Прочетено произведение 09.05.2018 1
5Зорница Колева Колева3 Прочетено произведение 30.12.2017 1
6Зорница Колева Колева3 Прочетено произведение 30.12.2017 1
7Дениз Иванова Николова3 Прочетено произведение 16.12.2017 1
8Антон Илиянов Василев3 Петминутка (Математика) 03.12.2017 6
9Антон Илиянов Василев3 Петминутка (Математика) 03.12.2017 6
10Светлозар Атанасов Цветков3 Петминутка (Математика) 03.12.2017 6
11Светлозар Атанасов Цветков3 Петминутка (Математика) 03.12.2017 6
12Кристина Ивайлова Недялкова3 Петминутка (Математика) 03.12.2017 6
13Ивайло Ивов Люцканов3 Петминутка (Математика) 03.12.2017 6
14Ивайло Ивов Люцканов3 Петминутка (Математика) 03.12.2017 6
15Георги Райчев Филев3 Петминутка (Математика) 03.12.2017 6
16Георги Костадинов Богданов3 Петминутка (Математика) 03.12.2017 6
17Георги Костадинов Богданов3 Петминутка (Математика) 03.12.2017 6
18Георги Костадинов Богданов3 Петминутка (Математика) 03.12.2017 6
19Тияна Славова Ячева3 Петминутка (Математика) 03.12.2017 6
20Петър Боянов Петков3 Петминутка (Математика) 03.12.2017 6
21Петър Боянов Петков3 Петминутка (Математика) 03.12.2017 6
22Стоян Василев Аладжов3 Петминутка (Математика) 03.12.2017 6
23Стоян Василев Аладжов3 Петминутка (Математика) 03.12.2017 6
24Зорница Колева Колева3 Петминутка (Математика) 03.12.2017 6
25Зорница Колева Колева3 Петминутка (Математика) 03.12.2017 6
26Зорница Колева Колева3 Петминутка (Математика) 03.12.2017 6
27Вахан Жирайр Гарабедян3 Петминутка (Математика) 03.12.2017 6
28Вахан Жирайр Гарабедян3 Петминутка (Математика) 03.12.2017 6
29Вахан Жирайр Гарабедян3 Петминутка (Математика) 03.12.2017 6
30Дениз Иванова Николова3 Петминутка (Математика) 03.12.2017 6
31Дениз Иванова Николова3 Петминутка (Математика) 03.12.2017 6
32Кристина Ивайлова Недялкова3 Петминутка (Математика) 03.12.2017 6
33Кристина Ивайлова Недялкова3 Петминутка (Математика) 03.12.2017 6
34Тияна Славова Ячева3 Петминутка (Математика) 03.12.2017 6
35Тияна Славова Ячева3 Петминутка (Математика) 03.12.2017 6
36Димитър Стефанов Козарев3 Петминутка (Математика) 03.12.2017 6
37Тест име3 Петминутка (Математика) 03.12.2017 6
38Тест име3 Петминутка (Математика) 03.12.2017 6
39Дара Станимирова Славова3 Петминутка (Математика) 03.12.2017 6
40Андреа Ивелинова Филипова3 Петминутка (Математика) 03.12.2017 6
41Андреа Ивелинова Филипова3 Петминутка (Математика) 03.12.2017 6
42Анна Мария Стефанова Свищовлиева3 Петминутка (Математика) 03.12.2017 6
43Светозара Иванова Минчева3 Петминутка (Математика) 03.12.2017 6
44Светозара Иванова Минчева3 Петминутка (Математика) 03.12.2017 6
45Светозара Иванова Минчева3 Петминутка (Математика) 03.12.2017 6
46Анна Мария Стефанова Свищовлиева3 Петминутка (Математика) 03.12.2017 6
47Анна Мария Стефанова Свищовлиева3 Петминутка (Математика) 03.12.2017 6
48Полина Илиева Петкова3 Петминутка (Математика) 03.12.2017 6
49Борислав Красимиров Димитров3 Петминутка (Математика) 03.12.2017 6
50Димитър Стефанов Козарев3 Петминутка (Математика) 03.12.2017 6
51Димитър Стефанов Козарев3 Петминутка (Математика) 03.12.2017 6
52Полина Илиева Петкова3 Петминутка (Математика) 03.12.2017 6
53Полина Илиева Петкова3 Петминутка (Математика) 03.12.2017 6
54Борислав Красимиров Димитров3 Петминутка (Математика) 03.12.2017 5.5
55Дениз Иванова Николова3 Петминутка (Математика) 03.12.2017 5.5
56Борислав Красимиров Димитров3 Петминутка (Математика) 03.12.2017 5.5
57Ивайло Ивов Люцканов3 Петминутка (Математика) 03.12.2017 5.5
58Кристиян Костадинов Митев3 Петминутка (Математика) 03.12.2017 5.5
59Андреа Ивелинова Филипова3 Петминутка (Математика) 03.12.2017 5.5
60Светлозар Атанасов Цветков3 Петминутка (Математика) 03.12.2017 5.5
61Стоян Василев Аладжов3 Петминутка (Математика) 03.12.2017 5
62Петър Боянов Петков3 Петминутка (Математика) 03.12.2017 5
63Антон Илиянов Василев3 Петминутка (Математика) 03.12.2017 5
64Георги Райчев Филев3 Петминутка (Математика) 03.12.2017 5
65Кристиян Костадинов Митев3 Петминутка (Математика) 03.12.2017 4
66Кристиян Костадинов Митев3 Петминутка (Математика) 03.12.2017 4
67Георги Райчев Филев3 Петминутка (Математика) 03.12.2017 3.5
68Тияна Славова Ячева3 Петминутка (Математика) 24.11.2017 6
69Кристина Ивайлова Недялкова3 Петминутка (Математика) 24.11.2017 6
70Тияна Славова Ячева3 Петминутка (Математика) 24.11.2017 6
71Кристина Ивайлова Недялкова3 Петминутка (Математика) 24.11.2017 6
72Андрей Станиславов Карамитев3 Петминутка (Математика) 24.11.2017 6
73Андрей Станиславов Карамитев3 Петминутка (Математика) 24.11.2017 6
74Вахан Жирайр Гарабедян3 Петминутка (Математика) 24.11.2017 6
75Димитър Стефанов Козарев3 Петминутка (Математика) 24.11.2017 6
76Георги Костадинов Богданов3 Петминутка (Математика) 24.11.2017 6
77Георги Костадинов Богданов3 Петминутка (Математика) 24.11.2017 6
78Георги Костадинов Богданов3 Петминутка (Математика) 24.11.2017 6
79Светлозар Атанасов Цветков3 Петминутка (Математика) 24.11.2017 6
80Светлозар Атанасов Цветков3 Петминутка (Математика) 24.11.2017 6
81Светлозар Атанасов Цветков3 Петминутка (Математика) 24.11.2017 6
82Ивайло Ивов Люцканов3 Петминутка (Математика) 24.11.2017 6
83Петър Боянов Петков3 Петминутка (Математика) 24.11.2017 6
84Петър Боянов Петков3 Петминутка (Математика) 24.11.2017 6
85Петър Боянов Петков3 Петминутка (Математика) 24.11.2017 6
86Кристина Ивайлова Недялкова3 Петминутка (Математика) 24.11.2017 6
87Кристиян Костадинов Митев3 Петминутка (Математика) 24.11.2017 6
88Вахан Жирайр Гарабедян3 Петминутка (Математика) 24.11.2017 6
89Дара Станимирова Славова3 Петминутка (Математика) 24.11.2017 6
90Тест име3 Петминутка (Математика) 24.11.2017 6
91Анна Мария Стефанова Свищовлиева3 Петминутка (Математика) 24.11.2017 6
92Тест име3 Петминутка (Математика) 24.11.2017 6
93Андреа Ивелинова Филипова3 Петминутка (Математика) 24.11.2017 6
94Зорница Колева Колева3 Петминутка (Математика) 24.11.2017 6
95Андреа Ивелинова Филипова3 Петминутка (Математика) 24.11.2017 6
96Полина Илиева Петкова3 Петминутка (Математика) 24.11.2017 6
97Зорница Колева Колева3 Петминутка (Математика) 24.11.2017 6
98Зорница Колева Колева3 Петминутка (Математика) 24.11.2017 6
99Полина Илиева Петкова3 Петминутка (Математика) 24.11.2017 6
100Полина Илиева Петкова3 Петминутка (Математика) 24.11.2017 6
101Антон Илиянов Василев3 Петминутка (Математика) 24.11.2017 5.5
102Ивайло Ивов Люцканов3 Петминутка (Математика) 24.11.2017 5.5
103Тест име3 Петминутка (Математика) 24.11.2017 5.5
104Борислав Красимиров Димитров3 Петминутка (Математика) 24.11.2017 5.5
105Кристиян Костадинов Митев3 Петминутка (Математика) 24.11.2017 5.5
106Димитър Стефанов Козарев3 Петминутка (Математика) 24.11.2017 5.5
107Антон Илиянов Василев3 Петминутка (Математика) 24.11.2017 5.5
108Анна Мария Стефанова Свищовлиева3 Петминутка (Математика) 24.11.2017 5.5
109Анна Мария Стефанова Свищовлиева3 Петминутка (Математика) 24.11.2017 5.5
110Вахан Жирайр Гарабедян3 Петминутка (Математика) 24.11.2017 5
111Стоян Василев Аладжов3 Петминутка (Математика) 24.11.2017 5
112Стоян Василев Аладжов3 Петминутка (Математика) 24.11.2017 5
113Стоян Василев Аладжов3 Петминутка (Математика) 24.11.2017 5
114Антон Илиянов Василев3 Петминутка (Математика) 24.11.2017 5
115Дара Станимирова Славова3 Петминутка (Математика) 24.11.2017 5
116Дара Станимирова Славова3 Петминутка (Математика) 24.11.2017 5
117Андреа Ивелинова Филипова3 Петминутка (Математика) 24.11.2017 5
118Борислав Красимиров Димитров3 Петминутка (Математика) 24.11.2017 5
119Димитър Стефанов Козарев3 Петминутка (Математика) 24.11.2017 5
120Ивайло Ивов Люцканов3 Петминутка (Математика) 24.11.2017 5
121Андрей Станиславов Карамитев3 Петминутка (Математика) 24.11.2017 5
122Тияна Славова Ячева3 Петминутка (Математика) 24.11.2017 5
123Кристиян Костадинов Митев3 Петминутка (Математика) 24.11.2017 5
124Георги Райчев Филев3 Петминутка (Математика) 24.11.2017 5
125Георги Райчев Филев3 Петминутка (Математика) 24.11.2017 4.5
126Борислав Красимиров Димитров3 Петминутка (Математика) 24.11.2017 4
127Георги Райчев Филев3 Петминутка (Математика) 24.11.2017 4
128Дара Станимирова Славова3 Скорост на четене 19.11.2017 118
129Димитър Стефанов Козарев3 Скорост на четене 19.11.2017 102
130Зорница Колева Колева3 Скорост на четене 15.11.2017 140
131Андреа Ивелинова Филипова3 Скорост на четене 15.11.2017 53
132Петър Боянов Петков3 Скорост на четене 13.11.2017 132
133Тест име3 Скорост на четене 13.11.2017 132
134Георги Райчев Филев3 Скорост на четене 13.11.2017 125
135Светлозар Атанасов Цветков3 Скорост на четене 13.11.2017 120
136Анна Мария Стефанова Свищовлиева3 Скорост на четене 13.11.2017 116
137Дениз Иванова Николова3 Скорост на четене 13.11.2017 115
138Андрей Станиславов Карамитев3 Скорост на четене 13.11.2017 112
139Полина Илиева Петкова3 Скорост на четене 13.11.2017 110
140Вахан Жирайр Гарабедян3 Скорост на четене 13.11.2017 105
141Тияна Славова Ячева3 Скорост на четене 13.11.2017 103
142Светозара Иванова Минчева3 Скорост на четене 13.11.2017 97
143Борислав Красимиров Димитров3 Скорост на четене 13.11.2017 96
144Кристиян Костадинов Митев3 Скорост на четене 13.11.2017 95
145Стоян Василев Аладжов3 Скорост на четене 13.11.2017 80
146Ива Димитрова Панчева3 Скорост на четене 13.11.2017 80
147Ивайло Ивов Люцканов3 Скорост на четене 13.11.2017 80
148Кристина Ивайлова Недялкова3 Скорост на четене 13.11.2017 77
149Георги Костадинов Богданов3 Скорост на четене 13.11.2017 70
150Антон Илиянов Василев3 Скорост на четене 13.11.2017 22
151Дениз Иванова Николова3 Прочетено произведение 07.11.2017 1
152Кристиян Костадинов Митев3 Прочетено произведение 18.10.2017 1
153Димитър Стефанов Козарев3 Прочетено произведение 12.10.2017 1
154Полина Илиева Петкова3 Прочетено произведение 19.09.2017 1
155Полина Илиева Петкова3 Прочетено произведение 19.09.2017 1
156Полина Илиева Петкова3 Прочетено произведение 19.09.2017 1
157Полина Илиева Петкова3 Прочетено произведение 19.09.2017 1
158Полина Илиева Петкова3 Прочетено произведение 19.09.2017 1
159Полина Илиева Петкова3 Прочетено произведение 19.09.2017 1
160Анна Мария Стефанова Свищовлиева3 Прочетено произведение 18.09.2017 1
161Андрей Станиславов Карамитев3 Прочетено произведение 16.09.2017 1
162Андрей Станиславов Карамитев3 Прочетено произведение 16.09.2017 1
163Андрей Станиславов Карамитев3 Прочетено произведение 16.09.2017 1
164Андрей Станиславов Карамитев3 Прочетено произведение 16.09.2017 1
165Андрей Станиславов Карамитев3 Прочетено произведение 16.09.2017 1
166Светозара Иванова Минчева3 Прочетено произведение 15.09.2017 1
167Ивайло Ивов Люцканов3 Прочетено произведение 15.09.2017 1
168Тест име3 Прочетено произведение 14.09.2017 1
169Тест име3 Прочетено произведение 14.09.2017 1
170Тест име3 Прочетено произведение 14.09.2017 1
171Тест име3 Прочетено произведение 14.09.2017 1
172Тест име3 Прочетено произведение 14.09.2017 1
173Тест име3 Прочетено произведение 14.09.2017 1
174Тест име3 Прочетено произведение 14.09.2017 1
175Кристина Ивайлова Недялкова3 Прочетено произведение 14.09.2017 1
176Кристина Ивайлова Недялкова3 Прочетено произведение 14.09.2017 1
177Тест име3 Прочетено произведение 14.09.2017 1
178Тест име3 Прочетено произведение 14.09.2017 1
179Тест име3 Прочетено произведение 14.09.2017 1
180Зорница Колева Колева3 Прочетено произведение 13.09.2017 1
181Тияна Славова Ячева3 Прочетено произведение 12.09.2017 1
182Тияна Славова Ячева3 Прочетено произведение 12.09.2017 1
183Тияна Славова Ячева3 Прочетено произведение 12.09.2017 1
184Тияна Славова Ячева3 Прочетено произведение 12.09.2017 1
185Тияна Славова Ячева3 Прочетено произведение 12.09.2017 1
186Тияна Славова Ячева3 Прочетено произведение 12.09.2017 1
187Тияна Славова Ячева3 Прочетено произведение 12.09.2017 1
188Тияна Славова Ячева3 Прочетено произведение 12.09.2017 1
189Тияна Славова Ячева3 Прочетено произведение 12.09.2017 1
190Тияна Славова Ячева3 Прочетено произведение 12.09.2017 1
191Тияна Славова Ячева3 Прочетено произведение 12.09.2017 1
192Тияна Славова Ячева3 Прочетено произведение 12.09.2017 1
193Георги Костадинов Богданов3 Прочетено произведение 12.09.2017 1
194Тияна Славова Ячева3 Прочетено произведение 12.09.2017 1
195Светозара Иванова Минчева3 Прочетено произведение 11.09.2017 1
196Светозара Иванова Минчева3 Прочетено произведение 11.09.2017 1
197Светозара Иванова Минчева3 Прочетено произведение 11.09.2017 1
198Дениз Иванова Николова2 Прочетено произведение 07.09.2017 1
199Кристина Ивайлова Недялкова2 Прочетено произведение 31.08.2017 1
200Кристина Ивайлова Недялкова2 Прочетено произведение 18.08.2017 1
201Кристина Ивайлова Недялкова2 Прочетено произведение 18.08.2017 1
202Кристина Ивайлова Недялкова2 Прочетено произведение 18.08.2017 1
203Кристина Ивайлова Недялкова2 Прочетено произведение 18.08.2017 1
204Кристина Ивайлова Недялкова2 Прочетено произведение 18.08.2017 1
205Кристина Ивайлова Недялкова2 Прочетено произведение 18.08.2017 1
206Кристина Ивайлова Недялкова2 Прочетено произведение 18.08.2017 1
207Кристина Ивайлова Недялкова2 Прочетено произведение 18.08.2017 1
208Кристина Ивайлова Недялкова2 Прочетено произведение 18.08.2017 1
209Кристина Ивайлова Недялкова2 Прочетено произведение 18.08.2017 1
210Кристина Ивайлова Недялкова2 Прочетено произведение 18.08.2017 1
211Дениз Иванова Николова2 Прочетено произведение 17.08.2017 1
212Дениз Иванова Николова2 Прочетено произведение 17.08.2017 1
213Дениз Иванова Николова2 Прочетено произведение 10.08.2017 1
214Дениз Иванова Николова2 Прочетено произведение 08.08.2017 1
215Дениз Иванова Николова2 Прочетено произведение 08.08.2017 1
216Дениз Иванова Николова2 Прочетено произведение 08.08.2017 1
217Дениз Иванова Николова2 Прочетено произведение 08.08.2017 1
218Тияна Славова Ячева2 Прочетено произведение 18.06.2017 1
219Кристина Ивайлова Недялкова2 Прочетено произведение 10.06.2017 1
220Кристина Ивайлова Недялкова2 Прочетено произведение 10.06.2017 1
221Георги Райчев Филев2 Прочетено произведение 23.05.2017 1
222Георги Райчев Филев2 Прочетено произведение 23.05.2017 1
223Георги Райчев Филев2 Прочетено произведение 23.05.2017 1
224Георги Райчев Филев2 Прочетено произведение 23.05.2017 1
225Георги Райчев Филев2 Прочетено произведение 23.05.2017 1
226Тияна Славова Ячева2 Български език (изходно ниво) 22.05.2017 6
227Георги Райчев Филев2 Български език (изходно ниво) 22.05.2017 6
228Ивайло Ивов Люцканов2 Български език (изходно ниво) 22.05.2017 6
229Петър Боянов Петков2 Български език (изходно ниво) 22.05.2017 6
230Кристина Ивайлова Недялкова2 Български език (изходно ниво) 22.05.2017 6
231Дениз Иванова Николова2 Български език (изходно ниво) 22.05.2017 6
232Вахан Жирайр Гарабедян2 Български език (изходно ниво) 22.05.2017 6
233Зорница Колева Колева2 Български език (изходно ниво) 22.05.2017 6
234Андрей Станиславов Карамитев2 Български език (изходно ниво) 22.05.2017 6
235Димитър Стефанов Козарев2 Български език (изходно ниво) 22.05.2017 6
236Полина Илиева Петкова2 Български език (изходно ниво) 22.05.2017 6
237Тест име2 Български език (изходно ниво) 22.05.2017 6
238Ива Димитрова Панчева2 Български език (изходно ниво) 22.05.2017 6
239Дара Станимирова Славова2 Български език (изходно ниво) 22.05.2017 6
240Анна Мария Стефанова Свищовлиева2 Български език (изходно ниво) 22.05.2017 6
241Светозара Иванова Минчева2 Български език (изходно ниво) 22.05.2017 6
242Андреа Ивелинова Филипова2 Български език (изходно ниво) 22.05.2017 6
243Борислав Красимиров Димитров2 Български език (изходно ниво) 22.05.2017 6
244Антон Илиянов Василев2 Български език (изходно ниво) 22.05.2017 5
245Георги Костадинов Богданов2 Български език (изходно ниво) 22.05.2017 5
246Кристиян Костадинов Митев2 Български език (изходно ниво) 22.05.2017 5
247Светлозар Атанасов Цветков2 Български език (изходно ниво) 22.05.2017 5
248Андрей Станиславов Карамитев2 Математика (изходно ниво) 20.05.2017 6
249Зорница Колева Колева2 Математика (изходно ниво) 20.05.2017 6
250Георги Райчев Филев2 Математика (изходно ниво) 20.05.2017 6
251Ивайло Ивов Люцканов2 Математика (изходно ниво) 20.05.2017 6
252Антон Илиянов Василев2 Математика (изходно ниво) 20.05.2017 6
253Петър Боянов Петков2 Математика (изходно ниво) 20.05.2017 6
254Кристина Ивайлова Недялкова2 Математика (изходно ниво) 20.05.2017 6
255Стоян Василев Аладжов2 Математика (изходно ниво) 20.05.2017 6
256Полина Илиева Петкова2 Математика (изходно ниво) 20.05.2017 6
257Тест име2 Математика (изходно ниво) 20.05.2017 6
258Дара Станимирова Славова2 Математика (изходно ниво) 20.05.2017 6
259Анна Мария Стефанова Свищовлиева2 Математика (изходно ниво) 20.05.2017 6
260Светозара Иванова Минчева2 Математика (изходно ниво) 20.05.2017 6
261Андреа Ивелинова Филипова2 Математика (изходно ниво) 20.05.2017 6
262Борислав Красимиров Димитров2 Математика (изходно ниво) 20.05.2017 6
263Дениз Иванова Николова2 Математика (изходно ниво) 20.05.2017 6
264Светлозар Атанасов Цветков2 Математика (изходно ниво) 20.05.2017 5.5
265Вахан Жирайр Гарабедян2 Математика (изходно ниво) 20.05.2017 5.5
266Тияна Славова Ячева2 Математика (изходно ниво) 20.05.2017 5
267Димитър Стефанов Козарев2 Математика (изходно ниво) 20.05.2017 5
268Кристиян Костадинов Митев2 Математика (изходно ниво) 20.05.2017 4
269Ивайло Ивов Люцканов2 Околен свят (изходно ниво) 19.05.2017 6
270Светлозар Атанасов Цветков2 Околен свят (изходно ниво) 19.05.2017 6
271Антон Илиянов Василев2 Околен свят (изходно ниво) 19.05.2017 6
272Петър Боянов Петков2 Околен свят (изходно ниво) 19.05.2017 6
273Кристина Ивайлова Недялкова2 Околен свят (изходно ниво) 19.05.2017 6
274Дениз Иванова Николова2 Околен свят (изходно ниво) 19.05.2017 6
275Вахан Жирайр Гарабедян2 Околен свят (изходно ниво) 19.05.2017 6
276Зорница Колева Колева2 Околен свят (изходно ниво) 19.05.2017 6
277Стоян Василев Аладжов2 Околен свят (изходно ниво) 19.05.2017 6
278Ива Димитрова Панчева2 Околен свят (изходно ниво) 19.05.2017 6
279Георги Райчев Филев2 Околен свят (изходно ниво) 19.05.2017 6
280Кристиян Костадинов Митев2 Околен свят (изходно ниво) 19.05.2017 6
281Тияна Славова Ячева2 Околен свят (изходно ниво) 19.05.2017 6
282Анна Мария Стефанова Свищовлиева2 Околен свят (изходно ниво) 19.05.2017 6
283Полина Илиева Петкова2 Околен свят (изходно ниво) 19.05.2017 6
284Тест име2 Околен свят (изходно ниво) 19.05.2017 6
285Дара Станимирова Славова2 Околен свят (изходно ниво) 19.05.2017 6
286Светозара Иванова Минчева2 Околен свят (изходно ниво) 19.05.2017 6
287Андреа Ивелинова Филипова2 Околен свят (изходно ниво) 19.05.2017 6
288Борислав Красимиров Димитров2 Околен свят (изходно ниво) 19.05.2017 6
289Димитър Стефанов Козарев2 Околен свят (изходно ниво) 19.05.2017 6
290Андрей Станиславов Карамитев2 Околен свят (изходно ниво) 19.05.2017 6
291Георги Костадинов Богданов2 Околен свят (изходно ниво) 19.05.2017 6
292Кристиян Костадинов Митев2 Прочетено произведение 15.05.2017 1
293Кристиян Костадинов Митев2 Прочетено произведение 15.05.2017 1
294Тияна Славова Ячева2 Петминутка (Математика) 14.05.2017 6
295Георги Костадинов Богданов2 Петминутка (Математика) 14.05.2017 6
296Георги Райчев Филев2 Петминутка (Математика) 14.05.2017 6
297Ивайло Ивов Люцканов2 Петминутка (Математика) 14.05.2017 6
298Светлозар Атанасов Цветков2 Петминутка (Математика) 14.05.2017 6
299Антон Илиянов Василев2 Петминутка (Математика) 14.05.2017 6
300Петър Боянов Петков2 Петминутка (Математика) 14.05.2017 6
301Кристина Ивайлова Недялкова2 Петминутка (Математика) 14.05.2017 6
302Дениз Иванова Николова2 Петминутка (Математика) 14.05.2017 6
303Вахан Жирайр Гарабедян2 Петминутка (Математика) 14.05.2017 6
304Зорница Колева Колева2 Петминутка (Математика) 14.05.2017 6
305Стоян Василев Аладжов2 Петминутка (Математика) 14.05.2017 6
306Андрей Станиславов Карамитев2 Петминутка (Математика) 14.05.2017 6
307Димитър Стефанов Козарев2 Петминутка (Математика) 14.05.2017 6
308Тест име2 Петминутка (Математика) 14.05.2017 6
309Дара Станимирова Славова2 Петминутка (Математика) 14.05.2017 6
310Анна Мария Стефанова Свищовлиева2 Петминутка (Математика) 14.05.2017 6
311Светозара Иванова Минчева2 Петминутка (Математика) 14.05.2017 6
312Андреа Ивелинова Филипова2 Петминутка (Математика) 14.05.2017 6
313Полина Илиева Петкова2 Петминутка (Математика) 14.05.2017 6
314Кристиян Костадинов Митев2 Петминутка (Математика) 14.05.2017 5.5
315Борислав Красимиров Димитров2 Петминутка (Математика) 14.05.2017 5.5
316Дара Станимирова Славова2 Прочетено произведение 14.05.2017 1
317Дара Станимирова Славова2 Прочетено произведение 14.05.2017 1
318Дара Станимирова Славова2 Прочетено произведение 14.05.2017 1
319Зорница Колева Колева2 Прочетено произведение 14.05.2017 1
320Зорница Колева Колева2 Прочетено произведение 14.05.2017 1
321Андрей Станиславов Карамитев2 Прочетено произведение 11.05.2017 1
322Андрей Станиславов Карамитев2 Прочетено произведение 11.05.2017 1
323Андрей Станиславов Карамитев2 Прочетено произведение 11.05.2017 1
324Дениз Иванова Николова2 Прочетено произведение 11.05.2017 1
325Андрей Станиславов Карамитев2 Прочетено произведение 11.05.2017 1
326Андрей Станиславов Карамитев2 Прочетено произведение 11.05.2017 1
327Андрей Станиславов Карамитев2 Прочетено произведение 11.05.2017 1
328Андрей Станиславов Карамитев2 Прочетено произведение 11.05.2017 1
329Андрей Станиславов Карамитев2 Прочетено произведение 11.05.2017 1
330Андрей Станиславов Карамитев2 Прочетено произведение 11.05.2017 1
331Вахан Жирайр Гарабедян2 Прочетено произведение 10.05.2017 1
332Анна Мария Стефанова Свищовлиева2 Прочетено произведение 08.05.2017 1
333Анна Мария Стефанова Свищовлиева2 Прочетено произведение 08.05.2017 1
334Анна Мария Стефанова Свищовлиева2 Прочетено произведение 08.05.2017 1
335Анна Мария Стефанова Свищовлиева2 Прочетено произведение 08.05.2017 1
336Анна Мария Стефанова Свищовлиева2 Прочетено произведение 08.05.2017 1
337Петър Боянов Петков2 Петминутка (Математика) 07.05.2017 6
338Тияна Славова Ячева2 Петминутка (Математика) 07.05.2017 6
339Георги Райчев Филев2 Петминутка (Математика) 07.05.2017 6
340Ивайло Ивов Люцканов2 Петминутка (Математика) 07.05.2017 6
341Светлозар Атанасов Цветков2 Петминутка (Математика) 07.05.2017 6
342Вахан Жирайр Гарабедян2 Петминутка (Математика) 07.05.2017 6
343Кристина Ивайлова Недялкова2 Петминутка (Математика) 07.05.2017 6
344Зорница Колева Колева2 Петминутка (Математика) 07.05.2017 6
345Стоян Василев Аладжов2 Петминутка (Математика) 07.05.2017 6
346Георги Костадинов Богданов2 Петминутка (Математика) 07.05.2017 6
347Тест име2 Петминутка (Математика) 07.05.2017 6
348Дара Станимирова Славова2 Петминутка (Математика) 07.05.2017 6
349Анна Мария Стефанова Свищовлиева2 Петминутка (Математика) 07.05.2017 6
350Светозара Иванова Минчева2 Петминутка (Математика) 07.05.2017 6
351Полина Илиева Петкова2 Петминутка (Математика) 07.05.2017 6
352Андреа Ивелинова Филипова2 Петминутка (Математика) 07.05.2017 6
353Кристиян Костадинов Митев2 Петминутка (Математика) 07.05.2017 5.5
354Андрей Станиславов Карамитев2 Петминутка (Математика) 07.05.2017 5.5
355Антон Илиянов Василев2 Петминутка (Математика) 07.05.2017 5.5
356Дениз Иванова Николова2 Петминутка (Математика) 07.05.2017 5.5
357Димитър Стефанов Козарев2 Петминутка (Математика) 07.05.2017 5
358Ива Димитрова Панчева2 Петминутка (Математика) 07.05.2017 4.75
359Борислав Красимиров Димитров2 Петминутка (Математика) 07.05.2017 4.75
360Петър Боянов Петков2 Прочетено произведение 07.05.2017 1
361Петър Боянов Петков2 Прочетено произведение 07.05.2017 1
362Кристиян Костадинов Митев2 Прочетено произведение 06.05.2017 1
363Кристиян Костадинов Митев2 Прочетено произведение 06.05.2017 1
364Андрей Станиславов Карамитев2 Прочетено произведение 04.05.2017 1
365Борислав Красимиров Димитров2 Петминутка (Математика) 02.05.2017 5
366Полина Илиева Петкова2 Прочетено произведение 01.05.2017 1
367Полина Илиева Петкова2 Прочетено произведение 01.05.2017 1
368Полина Илиева Петкова2 Прочетено произведение 01.05.2017 1
369Полина Илиева Петкова2 Прочетено произведение 01.05.2017 1
370Полина Илиева Петкова2 Прочетено произведение 01.05.2017 1
371Полина Илиева Петкова2 Прочетено произведение 01.05.2017 1
372Полина Илиева Петкова2 Прочетено произведение 01.05.2017 1
373Полина Илиева Петкова2 Прочетено произведение 01.05.2017 1
374Полина Илиева Петкова2 Прочетено произведение 01.05.2017 1
375Полина Илиева Петкова2 Прочетено произведение 01.05.2017 1
376Полина Илиева Петкова2 Прочетено произведение 01.05.2017 1
377Полина Илиева Петкова2 Прочетено произведение 01.05.2017 1
378Полина Илиева Петкова2 Прочетено произведение 01.05.2017 1
379Полина Илиева Петкова2 Прочетено произведение 01.05.2017 1
380Тияна Славова Ячева2 Прочетено произведение 01.05.2017 1
381Тияна Славова Ячева2 Прочетено произведение 01.05.2017 1
382Зорница Колева Колева2 Прочетено произведение 30.04.2017 1
383Зорница Колева Колева2 Петминутка (Математика) 28.04.2017 6
384Вахан Жирайр Гарабедян2 Петминутка (Математика) 28.04.2017 6
385Кристина Ивайлова Недялкова2 Петминутка (Математика) 28.04.2017 6
386Петър Боянов Петков2 Петминутка (Математика) 28.04.2017 6
387Светлозар Атанасов Цветков2 Петминутка (Математика) 28.04.2017 6
388Дениз Иванова Николова2 Петминутка (Математика) 28.04.2017 6
389Кристиян Костадинов Митев2 Петминутка (Математика) 28.04.2017 6
390Георги Костадинов Богданов2 Петминутка (Математика) 28.04.2017 6
391Стоян Василев Аладжов2 Петминутка (Математика) 28.04.2017 6
392Димитър Стефанов Козарев2 Петминутка (Математика) 28.04.2017 6
393Полина Илиева Петкова2 Петминутка (Математика) 28.04.2017 6
394Ива Димитрова Панчева2 Петминутка (Математика) 28.04.2017 6
395Андрей Станиславов Карамитев2 Петминутка (Математика) 28.04.2017 6
396Тест име2 Петминутка (Математика) 28.04.2017 6
397Дара Станимирова Славова2 Петминутка (Математика) 28.04.2017 6
398Анна Мария Стефанова Свищовлиева2 Петминутка (Математика) 28.04.2017 6
399Андреа Ивелинова Филипова2 Петминутка (Математика) 28.04.2017 6
400Светозара Иванова Минчева2 Петминутка (Математика) 28.04.2017 6
401Тияна Славова Ячева2 Петминутка (Математика) 28.04.2017 5
402Антон Илиянов Василев2 Петминутка (Математика) 28.04.2017 5
403Георги Райчев Филев2 Петминутка (Математика) 28.04.2017 5
404Ивайло Ивов Люцканов2 Петминутка (Математика) 28.04.2017 5
405Тест име2 Прочетено произведение 27.04.2017 1
406Андрей Станиславов Карамитев2 Прочетено произведение 27.04.2017 1
407Кристина Ивайлова Недялкова2 Прочетено произведение 27.04.2017 1
408Вахан Жирайр Гарабедян2 Прочетено произведение 27.04.2017 1
409Ива Димитрова Панчева2 Скорост на четене 26.04.2017 102
410Георги Райчев Филев2 Прочетено произведение 26.04.2017 1
411Анна Мария Стефанова Свищовлиева2 Прочетено произведение 26.04.2017 1
412Стоян Василев Аладжов2 Прочетено произведение 26.04.2017 1
413Полина Илиева Петкова2 Прочетено произведение 26.04.2017 1
414Тияна Славова Ячева2 Прочетено произведение 26.04.2017 1
415Петър Боянов Петков2 Прочетено произведение 26.04.2017 1
416Светлозар Атанасов Цветков2 Прочетено произведение 26.04.2017 1
417Димитър Стефанов Козарев2 Прочетено произведение 26.04.2017 1
418Ива Димитрова Панчева2 Прочетено произведение 26.04.2017 1
419Ива Димитрова Панчева2 Прочетено произведение 26.04.2017 1
420Кристиян Костадинов Митев2 Прочетено произведение 26.04.2017 1
421Дениз Иванова Николова2 Прочетено произведение 26.04.2017 1
422Антон Илиянов Василев2 Прочетено произведение 25.04.2017 1
423Андреа Ивелинова Филипова2 Прочетено произведение 25.04.2017 1
424Антон Илиянов Василев2 Прочетено произведение 25.04.2017 1
425Ива Димитрова Панчева2 Скорост на четене 24.04.2017 101
426Ива Димитрова Панчева2 Скорост на четене 22.04.2017 100
427Вахан Жирайр Гарабедян2 Скорост на четене 22.04.2017 96
428Зорница Колева Колева2 Скорост на четене 22.04.2017 96
429Тест име2 Скорост на четене 22.04.2017 96
430Георги Райчев Филев2 Скорост на четене 22.04.2017 90
431Дара Станимирова Славова2 Скорост на четене 22.04.2017 87
432Петър Боянов Петков2 Скорост на четене 22.04.2017 87
433Светлозар Атанасов Цветков2 Скорост на четене 22.04.2017 85
434Полина Илиева Петкова2 Скорост на четене 22.04.2017 82
435Анна Мария Стефанова Свищовлиева2 Скорост на четене 22.04.2017 82
436Димитър Стефанов Козарев2 Скорост на четене 22.04.2017 79
437Андрей Станиславов Карамитев2 Скорост на четене 22.04.2017 75
438Светозара Иванова Минчева2 Скорост на четене 22.04.2017 72
439Кристиян Костадинов Митев2 Скорост на четене 22.04.2017 67
440Борислав Красимиров Димитров2 Скорост на четене 22.04.2017 67
441Дениз Иванова Николова2 Скорост на четене 22.04.2017 62
442Кристина Ивайлова Недялкова2 Скорост на четене 22.04.2017 61
443Георги Костадинов Богданов2 Скорост на четене 22.04.2017 57
444Стоян Василев Аладжов2 Скорост на четене 22.04.2017 55
445Тияна Славова Ячева2 Скорост на четене 22.04.2017 54
446Ивайло Ивов Люцканов2 Скорост на четене 22.04.2017 48
447Андреа Ивелинова Филипова2 Скорост на четене 22.04.2017 45
448Антон Илиянов Василев2 Скорост на четене 22.04.2017 26