Символи за поведение


ВЪВЕЖДАНЕ НА СИМВОЛ ЗА ПОВЕДЕНИЕВЪВЕДЕНИ СИМВОЛИ

ID Символ Линк Тип поведение Действие
1 http://infogmg.com/wp-content/uploads/2018/01/star50.png Добро поведение
2 http://infogmg.com/wp-content/uploads/2018/01/emot50.png Лошо поведение